ÜRÜN VİTRİNİ

KNCplus

                 Elmas Ucu  nedir ?Elmas Ucu  nasıl elde edilir?

 

   Saf metal ve metal bileşenlerden elde edilen tozlar belli oranlarda karştırılır.Bu toz karışım belli dereceye kadar ısıtılır.Elde edilmesi istenen şekle uygun kalıplarda yüksek basınç altında sıkıştırlır.Toz taneciklerin,birbirine kayarak girmesine (difüzyon) sağlamak için ,karışım içerisine STEARİN maddesi katılır.

    Preslenen toz ,tek metalden elde edilen toz ise ,o metalin ergime sıcaklığının biraz altında olacak şekilde ısıtılır.Toz karışım ,birkaç metal tozundan oluşuyorsa ;ergime sıcaklığı en düşük olan metalin ,ergime sıcaklığının biraz üstünde olacak şekilde ısıtılarak,kalıplara preslenir.Preslenen toz metal yapısı gözeneklerle doludur.İşte sinterleme ;presleme esnasında oluşan gözeneklerin dolmasını,atomlar arasındaki kuvvetli bağın oluşmasını sağlayan ,en uygun sıcaklıkta en uygun sürede ,en uygun takım malzemesinin elde edilmesini gerç      ekleştiren ,bir ısıl işlemden ibarettir.

     Sinterlenmiş elmas üretimi için,ana hammadde TUNGSTEN tozu konsantresidir.Metal karbürleri ve kobalt tozlarıda sinterlenmiş elmas  üretiminde hammadde olarak kullanılır.Sinterleme işleminden sonra elde edilen plaketler metal işlemede elmas ucu olarak kullanılır.Günümüz koşullarında  ve özellikle CNC takım tezgahlarında talaşlı imalat için kullanılan sinterlenmiş  elmas uçları ,çok yüksek hassasiyeti ve kalınlık elde etmek için özel tezgahlarda taşlanırlar.Boyutlar ,köşe radyüsleri,pahlar,kesme ve boşluk açıları,talaş kırma kanalları hepsi taşlama esnasında oluşturulur.Genelikle elmas ucu geometrisi karbür tozların preslendiği kalıplarda şekil alır.Taşlama işi yeşil elmas taşlarla gerçekleştirir.

     Tungsten karbür (WC) uçlar,taşlama işleminden sonra kalınlık,düzlemsellik,paralellik,yüzey pürüzlüğü ile ,üzerinde çizik parça kopması ,çatlak gibi kusurların  bulunup bulunmadığı detaylı olarak kontrol edilirler.

     Sinterlenmiş elmas Uçlar,renk,harf ve rakamlarla sınıflandırılırlar.Sınıflandırma ;P-M-K diye yapılır.

      Sinterlenmiş kaplamalı elmaslar ,modern kimyasal buhar birktirme(CVD)tekniğiyle,elmas uc üzerine üst ütse kaplanmasıyla üretilir.Esas itibariyle (CVD)kaplama hidrojen,titanyum klorür ve metan gazların farklı kimyasal reaksiyonu sonucu ,titanyum elmas kaplama işlemi yapılır.İşlem esnasında elmas uçlar(1000C)ye kadar ısıtılırlar.Değişik tipteki kaplamalar,aynı cihazlar kullanılarak yapılırlar.

      Sinterlenmiş kaplamalı elmaslar ,modern kimyasal buhar birktirme(CVD)tekniğiyle,elmas uc üzerine üst ütse kaplanmasıyla üretilir.Esas itibariyle (CVD)kaplama hidrojen,titanyum klorür ve metan gazların farklı kimyasal reaksiyonu sonucu ,titanyum elmas kaplama işlemi yapılır.İşlem esnasında elmas uçlar(1000C)ye kadar ısıtılırlar.Değişik tipteki kaplamalar,aynı cihazlar kullanılarak yapılırlar.

     Elmas Uçların Kaplanması ?

Kesici takım alanında en önemli gelişme sinterlenmiş sert metal elmasların ,talaş kaldırma esnasındaki direncini artırmak ,körlenmeyi geciktirmek ve kullanma ömrünü uzatmak gayesiyle TİTANYUM KARBÜR(Tİ.C) kaplanması olayıdır.

     Tİ.C ve AL2O3 kaplamalı karbür uçlar ,aşınmaya karşı yüksek dirençli,başka malzemelerle reaksiyonareaksiyona girmeyen çok sert karbürlerdir.Kaplama İşlemi günümüzde hemen hemen tüm kesici uç,ana malzemeler için yaygın olarak uygulanmaktadır.Sert metal plaketler ,sert metal matkap uçları,sert metal parmak frezeler,tıtanyum esaslı kaplama malzemeleriyle kaplanmakta kesici takımların ömrü uzatılmaktadır.
     

Karbür Parmak Frezeler;

Karbür Parmak Frezelerin verimliliğini ve işleme ömrünü artırmak maksadıyla kesici yüzey boyunca 2-5 micron arası kalınlıkta sert malzemelerle kaplanarak kullanılır.Kaplamaişlemleri

Kimyasal Buhar Biriktirme (CVD) veya Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD) usullerine göre yapılır.        

  Titanyum Karbür (Tİ.C) rengi GRİ

Titanyum Nitrür (Tİ.N) rengi ALTIN SARISI

Aliminyum Oksit(AL2O3)(seramik),rengi şeffaf

Titanyum Karbo Nitrür(Tİ.C.N)rengi violet

Aliminyum Titanyum Nitrür(Al.Ti.N) rengi siyah/füme/mor  dur.

Bu kaplama malzemelerin içerisinde Aliminyum Titanyum Nitrür en sert olan kaplama malzemesidir.Verimlilik işleme Ömrü ,prefromance ve yüzey kalitesi yönünden diğer kaplama malzemelerinden  daha üstün özelliklere sahptir.

 KNCPLUS Bileme Makinaları ;

Kullanılan takımların özellikle H.s.s ve Karbür Matkap Uçların ,Parmak Frezelerin,klavuzların tekrar bilemek firmalarımıza takım giderlerinin azalmasına katkı sağlamaktadır.Bu bileme işlerini kendi bünyelerinde yapabilmelerini sağlamak için getirdiğimiz  portatif bileme makinaları çok hızlı ,kolay ve hassas bileme imkanı tanımakta geri dönüşümleri hızlandırmaktadır.
 Çok kolaylıklar sağlayan bileme makinaları sadece matkap,sadece parmak freze,sadece klavuz için olduğu gibi hem matkap hemde klavuz ,hem matkap hem freze olmak üzere  iki ürünün aynı bileme makinasında yapılmasını sağlayan portatif makinalarımızda mevcuttur.Genelde Parmak frezelerdeki helis kısmı yani kenar bileme de yaşanan sıkıntıyı getirdiğimiz bileme makinaları ile firmalarımız artık kendi bünyelerinde yapabilecektir.Size sadece ağırlıklı olarak karbür mi yoksa H.s.s mi kullandığınızı bize söylemek kalıyor.Çünkü ona göre vereceğimiz diamand taşları sizlere  bileme makinalarını en iyi şekilde kullanmanızı sağlıyacaktır.

 

        

Dizayn : Çizgi Web Tasarım